Homeettomaksi siivous

Homeettomaksi siivous eli ns. homesiivous tarkoittaa homeen ja muiden haitallisten mikrobien siivousta ja poistoa sisäilmasta.  Ennen homesiivousta on tiloissa kuitenkin täytynyt tehdä huolellinen mikrobinsaneeraus, missä poistetaan homeen ja mikrobien aiheuttaja eli lähde sekä rakennetaan tilat ennalleen. Tähän jälleenrakentamiseen kuuluu normaali rakennustyön jälkeinen loppusiivous, mutta sillä ei vielä poisteta ilmassa ja pinnoilla olevaa home- ja mikrobipölyä.

images7GXLBKDL

Homesiivous on aina erikoisalaa ja siihen erikoistuneen yrityksen tehtävä ja ennen työhön ryhtymistä työstä laaditaan kirjallinen siivoussuunnitelma, kun ongelman laajuus on selvillä.

Puhdistettavat tilat osastoidaan muista tiloista ja alipaineistetaan ja homesiivous toteutetaan tehokkaasti tarkoitukseen soveltuvilla siivousvälineillä ja -aineilla.

Ammattitaitoinen ja huolellinen osastointi ja alipaineistus ovat erittäin tärkeitä työvaiheita mikrobien leviämisen estämiseksi sekä siivoustyön lopputuloksen, työntekijöiden altistumisen ja jo siivottujen tilojen uudelleen "saastumisen" kannalta.

Hoidamme myös saastuneen irtaimiston ja kaluston puhdistuksen joko kohteella tai omissa tiloissamme.  Myös elektroniikka ja sähkölaitteiden puhdistukset kuuluvat palvelukonseptiimme.

Irtaimiston puhdistus on erityisen tärkeää silloin, kun muutetaan saastuneista tiloista uusiin puhtaisiin tiloihin.  

Tiloihin jää homeettomaksi siivouksen jälkeen usein vielä poikkeavia hajuja, mitkä puhdistamme sisäilmasta ennen tilojen käyttöönottoa.

Tarjoamme homeettomaksi siivousta yksityisille, yrityksille, taloyhtiöille ja julkiselle sektorille.

Työn laadun varmistamiseksi mittaamme tiloista puhdistustyön jälkeen pintapölymäärät tarkalla ja nopealla lasermittarilla. Mittausta  voidaan käyttää hyödyksi myös mm. siivouslaadun arvioinnissa muutenkin kuin homesaneerausten jälkeen. Lisäksi pintapölymittauksilla saadaan selville pölyn mahdollinen levinneisyys muihin tiloihin.

 

imagesTYTD731H

Suomen Sisäilmatutkimus Oy

Pereentie 27, Pirkkala

www.suomensisailmatutkimus.fi

etunimi.sukunimi@suomensisailmatutkimus.fi