Asbestikartoitus

Suoritamme asbestikartoituksen ennen korjaustöitä ja varmistamme korjausalueen puhtauden korjaustöiden jälkeen nopeasti ja luotettavasti.

Tulokset saatte suullisesti tarvittaessa jopa kahden päivän sisällä näytteenotosta ja myös kirjallisesti nopeasti.

 

Asbestilainsäädäntö muuttui vuoden 2016 alusta

Tärkeimmät lainmuutokset ovat, että

- Asbestikartoitus tuli pakolliseksi 

- Ilmannäytteen ottaminen tuli pakolliseksi (altistumisalueen puhtauden varmistaminen)

Rakennuttajan tai muun, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta, johon voi sisältyä asbestipurkutyötä, on huolehdittava asbestikartoituksen tekemisestä. 

Koska asbestipitoisten rakennusmateriaalien valmistus ja maahantuonti kiellettiin vuoden 1993 alusta ja myyminen ja käyttöönotto vasta 1994 alusta, tulee käytännössä kaikissa ennen vuotta 1994 valmistuneissa rakennuksissa varmistua, sisältääkö purettavat rakenteet asbestia.

Asbestikartoitus täytyy dokumentoida  eli tehdä asbestikartoitusraportti.

Asbestikartoitusraportti tulee luovuttaa päätoteuttajalle, asbestipurkutyöhön ryhtyvälle työnantajalle tai itsenäiselle työnsuorittajalle, jotta tämä voi suunnitella ja toteuttaa työn turvallisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa, että rakennuttaja sisällyttää asbestikartoitusraportin turvallisuusasiakirjaan

Altistumisalueen puhtaus on varmistettava ennen kuin tila luovutetaan tilaajalle. Osastointimenetelmällä tehdyn purkutyön jälkeen on osaston puhtaus varmistettava ilmanäytteiden avulla ennen osastoinnin purkamista. Ilmanäytteiden analyysiraportin tuloksen osoittaessa, ettei tilan asbestikuitupitoisuus ylitä sallittua arvoa (0,01 kuitua / cm³ ), voidaan osastointi purkaa ja tila luovuttaa tilaajalle.  Mikäli sallitut arvot ylittyvät, pitää tila puhdistaa uudestaan ja suorittaa uusi tutkimus, jolla osoitetaan, ettei tilan asbestikuitupitoisuus ylitä sallittua arvoa, ennen osastoinnin purkamista

Tilojen luovutuksesta on tehtävä asiakirja, johon on liitettävä tilan puhtaaksi osoittava ilmanäytteen analyysilausunto.

Suomen Sisäilmatutkimus Oy

Pereentie 27, Pirkkala

www.suomensisailmatutkimus.fi

etunimi.sukunimi@suomensisailmatutkimus.fi